Kvartalsrapport, Q4 2018

Qred AB (publ)

Nyckeltal 2018

113
Tillväxt %
44
Soliditet %
22
Rörelsemarginal %
19
Nettomarginal %

VD Emil Sunvisson har ordet

Emil Sunvisson på Qred-VD har ordet

4 av 5 jobb skapas av småföretag.

Flera forskningsrapporter har visat på både svårigheter för småföretag att hitta finansiering, och på den samhällsnytta som lån till småföretag skapar. Bland annat har en ny rapport från NDP visat att varje krona utlånat till småföretag skapar 2,31 kr i ökad omsättning.

Qred hjälper småföretag att växa genom att tillhandahålla kapital för investeringar och rörelsekapital. Vi är själva företagare, och vi vet hur svårt och tidsödande det kan vara att hitta kapital. Sedan starten 2015 har vi lånat ut över 1,5 miljarder kronor till Nordiska småföretag. Med dessa pengar har våra kunder skapat över 3900 nya arbetstillfällen och ökat sin omsättning med 5,7 miljarder kronor. Tack för ert förtroende!

2018 avslutades med en fortsatt stark tillväxt.

  • Omsättningen ökade med 113% till 130,6 mkr (61,4)
  • Rörelseresultatet ökade med 100% till 28,9 mkr (14,4)
  • Balansomslutningen ökade med 108% till 398,3 mkr (191,6)

Händelser under 2018

  • Qred har under kvartalet lanserat företagslån i Nederländerna, och bedriver nu verksamhet i fyra marknader (Sverige, Finland, Danmark och Nederländerna).
  • Bolaget fortsätter att växa, och antalet heltidsanställda var vi periodens utgång 36 (13).
  • Bolaget har flyttat till nya lokaler på Tulegatan 15, 113 63 i Stockholm.

Finansiell översikt

Resultaträkning

2018Q4 2018Q3 2018Q2 2018Q1 20182017
Ränteintäkter136 04141 28036 33031 83226 60069 046
Räntekostnader-12 825-4 124-3 427-3 103-2 170-7 792
Övriga intäkter7 3973 2211 6621 555960190
Omsättning130 61440 37734 56530 28325 38961 444
Rörelsekostnader-101 719-28 181-29 082-19 420-25 036-47 029
Av- och nedskrivningar000000
Rörelseresultat28 89412 1965 48310 86235314 415
Finansiella poster2 862-491-1 5141 4883 3791 165
Resultat före skatt31 75611 7053 96912 3503 73215 580
Inkomstskatt-7 180-2 637-877-2 720-947-3 222
Nettoresultat24 5769 0683 0929 6302 78612 358

Balansräkning

Tillgångar2018Q4 2018Q3 2018Q2 2018Q1 20182017
Lånefordringar333 706333 706292 134251 299215 221165 598
Kassa43 60043 60026 52310 8479 3779 989
Övrigt20 97120 97119 77117 83616 09215 971
Summa tillgångar398 278398 278338 428279 982240 691191 558
Skulder och eget kapital2018Q4 2018Q3 2018Q2 2018Q1 20182017
Eget kapital176 023176 023163 114139 541112 94693 893
Varav preferensaktier68 40068 40063 27041 76024 56010 050
Långfristiga skulder198 747198 747153 837124 822116 32190 383
Kortfristiga skulder23 50823 50821 47715 61911 4257 282
Summa skulder och eget kapital398 278398 278338 428279 982240 691191 558

Belopp i tkr. Räkenskaperna är översiktligt granskade.

Tidigare rapporter

Årsredovisning 2017