Kvartalsrapport, Q3 2018

Qred AB (publ)

Nyckeltal Q3 2018

100
Tillväxt %
47
Soliditet %
10
Rörelsemarginal %
-2
Nettomarginal %

VD kommenterar 3e kvartalet 2018

Emil Sunvisson på Qred-VD har ordet

Småföretagare är fantastiska, de är vår tids hjältar. Det är ni som jobbar och sliter varje dag – inte bara måndag till fredag nio till fem, utan helger, kvällar och tidiga morgnar. Det är ni som ser till att vi får vårt morgonkaffe, ni som trycker våra servetter och ni som kaklar våra badrum. Tack för att ni finns och kämpar för en bättre vardag.

Vi har valt att lyfta fram ett par av våra tusentals duktiga småföretagare. Om ni inte redan har sett vår hyllning till Gun på Servettfabriken, Robban på Kaffebaren och bröderna Joakim och Erik på Kvalitetsfog så rekommenderar varmt att ni läser mer om våra vardagshjältar.

Sommaren har varit ovanligt varm, men är nu definitivt förbi. Trots det varma vädret och semestersäsong verkar efterfrågan ha hållit i sig. I vår ambition att fortsätta växa har vi avsevärt ökat marknadsföringsinsatserna, vilket ökat kundanskaffningskostnaderna.

Vår lansering av Qred i Nederländerna är nu nära förestående. Nederländerna har ett stort antal småföretag, och är långt framme i digitaliseringen, vilket ger goda grundförutsättningar. Vi investerar dessutom i att ytterligare stärka personalstyrkan, som nu uppgår till 35 personer i Sverige, Finland och Lettland. Vi står därmed väl rustade inför fortsatt lönsam tillväxt.

-Emil Sunvisson, VD

Tillväxt under lönsamhet

Ränteintäkter i MSEK per kvartal.

Finansiell översikt

Resultaträkning

tkrQ3 2018Q2 2018Q1 20182017
Ränteintäkter37 45632 82827 33669 046
Omsättning34 15429 87424 87661 444
Rörelsekostnader-30 449-18 855-23 656-47 029
Av- och nedskrivningar0000
Rörelseresultat3 70511 0191 22114 415
Finansiella poster-2 1021 8314 2751 165
Resultat före skatt (EBT)1 60312 8495 49615 580
Inkomstskatt-2 401-2 598-1 462-3 222
Nettoresultat-79910 2514 03412 358

Balansräkning

Tillgångar (tkr)Q3 2018Q2 2018Q1 20182017
Lånefordringar289 110251 297214 624165 598
Kassa27 76012 68210 0759 989
Övrigt20 53117 43915 94615 971
Summa337 401281 418240 645191 558
Skulder och eget kapital (tkr)Q3 2018Q2 2018Q1 20182017
Eget kapital159 144139 564112 29393 893
Varav preferensaktier63 27041 76024 56010 050
Långfristiga skulder151 908124 675116 64890 383
Kortfristiga skulder26 34917 17911 7037 282
Summa337 401281 418240 645191 558

Kvartalssiffror för 2018 är ej reviderade.