Kvartalsrapport, Q3 2017

Qred AB (publ)

Nyckeltal Q3 2017

49
Soliditet %
28
Nettomarginal %
48
Rörelsemarginal %
185
Tillväxt %

Stark omsättningstillväxt med god lönsamhet

  • Omsättning MSEK
  • EBIT MSEK
  • Nettoresultat MSEK

Utlånat belopp ackumulerat (MSEK)

  • Utlånat belopp

VD kommenterar 3e kvartalet 2017

Emil Sunvisson på Qred-VD har ordet

Att vara småföretagare har idag blivit en livsstil. Allt fler ser skönheten i att rå om sin egen tid, att kunna påverka sin egen framtid och få vara kapten på skutan. Därför startas fler och fler företag. Borta är tiden då man som tonåring tog värv på bruket för att efter 30 år få guldklocka och efter 50 år tacka för sig för att på heltid ägna sig år trädgård och kokkaffe. Idag stavas verkligheten nedskärningar, outsourcing, effektiviseringar. Men också innovation, entreprenörskap, och start-up.

Oavsett hur man ser på utvecklingen så talar antalet nya företag sitt eget språk. Vi blir bara fler och fler. Och för att växa krävs kapital. Det är där vi kommer in. Våra företagslån passar för småföretag i alla branscher som av någon anledning behöver ett tillfälligt tillskott i kassan. Det fina är ju att lånet går att betala tillbaka när som helst, och man behöver då bara betala för den tid man använt lånet. För vem vill betala för något man inte behöver?

Vi har fått ett fantastiskt gensvar från våra kunder, vilket märks både i våra kundomdömen och i efterfrågan från nya kunder. Utlåningen har ökat under kvartalet vilket har lyft omsättningen. Även lönsamheten följer med uppåt, trots att vi investerar mycket pengar i nya medarbetare för att kunna erbjuda en ännu bättre service till kunderna.

Eftersom att vår utlåning hela tiden växer ger Qred ut preferensaktier. Dessa aktier har en fast utdelning på 7% per år, som utbetalas månadsvis. Jämfört med vanligt banksparande så är avkastningen väldigt hög, skatten för privatpersoner är lägre och för aktiebolag är det skattefritt. Att man dessutom när som helst kan ta ut det investerade beloppet är grädde på moset.

-Emil Sunvisson, VD

Finansiell översikt

Resultaträkning

SEK '000, ej reviderat Q3 2017 Q3 2016 YTD 2017 YTD 2016
Omsättning 18 730 6 574 46 305 13 166
Rörelsekostnader -9 710 -4 495 -24 021 -10 017
Av- och nedskrivningar 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 9 020 2 080 22 283 3 148
Finansiella kostnader -2 252 -506 -7 059 -1 203
Resultat före skatt (EBT) 6 768 1 574 15 224 1 945
Skatt -1 450 -346 -3 226 -428
Nettoresultat 5 317 1 228 11 998 1 517

Balansräkning

Tillgångar (tkr) Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016
Kundfordringar 162 116 119 616 100 412 76 488
Kassa 8 898 7 597 7 200 15 360
Övrigt 11 332 33 478 11 006 352
Summa 182 346 160 691 118 618 92581
Skulder och eget kapital (tkr)
Eget kapital 88 864 80 578 24 707 14 499
Långfristiga skulder 87 926 75 174 91 690 51 317
Kortfristiga skulder 5 556 4 940 2 221 26 765
Summa 182 346 160 691 118 618 92 581