Kvartalsrapport, Q3 2017

Qred AB (publ)

Nyckeltal Q3 2017

49
Soliditet %
28
Nettomarginal %
48
Rörelsemarginal %
185
Tillväxt %

Stark omsättningstillväxt med god lönsamhet

  • Omsättning MSEK
  • EBIT MSEK
  • Nettoresultat MSEK

Utlånat belopp ackumulerat (MSEK)

  • Utlånat belopp

VD kommenterar 3e kvartalet 2017

Emil Sunvisson på Qred-VD har ordet

Att vara småföretagare har idag blivit en livsstil. Allt fler ser skönheten i att rå om sin egen tid, att kunna påverka sin egen framtid och få vara kapten på skutan. Därför startas fler och fler företag. Borta är tiden då man som tonåring tog värv på bruket för att efter 30 år få guldklocka och efter 50 år tacka för sig för att på heltid ägna sig år trädgård och kokkaffe. Idag stavas verkligheten nedskärningar, outsourcing, effektiviseringar. Men också innovation, entreprenörskap, och start-up.

Oavsett hur man ser på utvecklingen så talar antalet nya företag sitt eget språk. Vi blir bara fler och fler. Och för att växa krävs kapital. Det är där vi kommer in. Våra företagslån passar för småföretag i alla branscher som av någon anledning behöver ett tillfälligt tillskott i kassan. Det fina är ju att lånet går att betala tillbaka när som helst, och man behöver då bara betala för den tid man använt lånet. För vem vill betala för något man inte behöver?

Vi har fått ett fantastiskt gensvar från våra kunder, vilket märks både i våra kundomdömen och i efterfrågan från nya kunder. Utlåningen har ökat under kvartalet vilket har lyft omsättningen. Även lönsamheten följer med uppåt, trots att vi investerar mycket pengar i nya medarbetare för att kunna erbjuda en ännu bättre service till kunderna.

Eftersom att vår utlåning hela tiden växer ger Qred ut preferensaktier. Dessa aktier har en fast utdelning på 7% per år, som utbetalas månadsvis. Jämfört med vanligt banksparande så är avkastningen väldigt hög, skatten för privatpersoner är lägre och för aktiebolag är det skattefritt. Att man dessutom när som helst kan ta ut det investerade beloppet är grädde på moset.

-Emil Sunvisson, VD

Finansiell översikt

Resultaträkning

SEK '000, ej revideratQ3 2017Q3 2016YTD 2017YTD 2016
Omsättning18 7306 57446 30513 166
Rörelsekostnader-9 710-4 495-24 021-10 017
Av- och nedskrivningar0000
Rörelseresultat (EBIT)9 0202 08022 2833 148
Finansiella kostnader-2 252-506-7 059-1 203
Resultat före skatt (EBT)6 7681 57415 2241 945
Skatt-1 450-346-3 226-428
Nettoresultat5 3171 22811 9981 517

Balansräkning

Tillgångar (tkr)Q3 2017Q2 2017Q1 2017Q4 2016
Kundfordringar162 116119 616100 41276 488
Kassa8 8987 5977 20015 360
Övrigt11 33233 47811 006352
Summa182 346160 691118 61892581
Skulder och eget kapital (tkr)
Eget kapital88 86480 57824 70714 499
Långfristiga skulder87 92675 17491 69051 317
Kortfristiga skulder5 5564 9402 22126 765
Summa182 346160 691118 61892 581