Kvartalsrapport, Q2 2018

Qred AB (publ)

Nyckeltal Q2 2018

50
Soliditet %
29
Nettomarginal %
29
Rörelsemarginal %
118
Tillväxt %

Stark omsättningstillväxt med god lönsamhet

Ränteintäkter i MSEK per kvartal.

Utlånat belopp ackumulerat (MSEK)

Ackumulerat utlånat belopp MSEK.

VD kommenterar 2a kvartalet 2018

Emil Sunvisson på Qred-VD har ordet

En miljard kronor – 1 000 000 000 – är det samlade belopp som Qred nu har lånat ut till de allra minsta företagen. Därmed har vi hjälpt många tusentals företag och förhoppningsvis skapat många hundra jobb. Det känns bra.

Småföretagare behövs mer än någonsin. Småföretagarna är de enda som kan hjälpa Sverige med att skapa arbeten, vilket leder till integration och på sikt förbättrad välfärd. Ändå ses företagare över lag som de mjölkkossor som till största möjliga grad ska försörja samhället. Ofta handlar det om politiker som har noll erfarenhet från företagande, som tar populistiska beslut som vinstbegränsningar i välfärden eller lägger fram förslag som är dåligt genomtänkta, som de skatteändringar i personaloptionsprogram som introducerades i början av året. Det visade sig ett par månader senare att skatteverket inte alls är med på noterna, utan tolkar reglerna på sitt eget sätt. Vi behöver enkla, klara och tydliga spelregler.

Qred fortsätter att utvecklas positivt. Vi har lyft ambitionsnivån ordentlig i och med vår nya årsredovisning, som gjorts enligt den senaste standarden IFRS 9. Vi har blivit ännu mer transparenta när det gäller att på ett tydligt sätt redovisa och rapportera vår verksamhet.

Utmaningar saknas inte, i form av t.ex. införande av nya regelkrav, som t.ex. GDPR, och ökande konkurrens. Det finns ibland en missuppfattning att det är enkelt att starta en lönsam verksamhet, och mycket pengar satsas från riskkapitalister i företag som aldrig har, och kanske aldrig kommer att tjäna en krona. Vi har lyckats skapa något så unikt som ett snabbväxande och lönsamt företag.

Min starka tro är att vi kommer att kunna övervinna hindren, och att möjligheterna är så mycket mycket större. Vi kommer att fortsätta växa med fler kunder, fler anställda och i fler länder.

-Emil Sunvisson, VD

Finansiell översikt

Resultaträkning

SEK '000Q2 2018Q1 20182017
Ränteintäkter32 82927 33569 046
Nettoomsättning31 20125 38361 444
Rörelsekostnader-21 008-19 349-47 029
Av- och nedskrivningar000
Rörelseresultat (EBIT)10 1936 03414 415
Finansiella poster1 1703 9511 165
Resultat före skatt (EBT)11 3639 98515 580
Inkomstskatt-2 632-2 089-3 222
Nettoresultat8 7297 89712 358

Balansräkning

Tillgångar (tkr)Q2 2018Q1 20182017
Lånefordringar253 315219 917165 598
Kassa12 68210 0759 989
Övrigt17 43915 42315 971
Summa283 437244 516191 558
Skulder och eget kapital (tkr)Q2 2018Q1 20182017
Eget kapital142 350116 68093 893
Varav preferensaktier41 00028 46010 050
Långfristiga skulder124 675116 64890 383
Kortfristiga skulder16 41111 1887 282
Summa283 437244 516191 558

Q1 och Q2 2018 är ej reviderade.