Kvartalsrapport, Q2 2017

Qred AB (publ)

Nyckeltal Q2 2017

50
Soliditet %
27
Nettomarginal %
48
Rörelsemarginal %
360
Tillväxt %

Stark omsättningstillväxt med god lönsamhet

  • Omsättning
  • EBIT
  • Nettoresultat

Utlånat belopp ackumulerat (MSEK)

  • Utlånat belopp

VD kommenterar 2a kvartalet 2017

Ibland är jobbet extra roligt. I mitt arbete har jag förmånen att få prata med väldigt många företagare i vårt avlånga land. De arbetar i olika branscher, har olika bakgrund, har olika mål, men har en sak gemensamt. De har behov av en kortsiktig finansiering i sin verksamhet. Då är det bra att Qred finns.

Året har fortsatt på ett positivt sätt. Vi har på ett bra sätt lyckats få fram vårt budskap till småföretagare att det nu finns ett enklare och smidigare alternativ till banklån för de företag som bara behöver en kortsiktig finansiering.

Genom att vår utlåning hela tiden växer har Qred beslutat att ge ut preferensaktier. Dessa aktier har en fast utdelning på 7% per år, som utbetalas månadsvis. Jämfört med vanligt banksparande så är avkastningen väldigt hög, och dessutom helt skattefri för aktiebolag. Att man dessutom när som helst kan ta ut det investerade beloppet är grädde på moset.

Glädjande är att den finska verksamheten fortsätter att gå bra.

Lönsamheten har varit fortsatt god, vilket framförallt beror på att kreditförlusterna hålls nere och kostnaderna är under kontroll. Genom en ständigt förbättrad urvalsprocess och genom att ge rätt erbjudande till rätt kunder ska vi fortsätta att växa med lönsamhet.

Sverige och Europa går just nu på högvarv, med en ekonomi som drivs av låga räntor. Vi följer noga utvecklingen, och genom att vi har relativt korta löptider har vi goda förutsättningar att ställa om vår kreditpolicy om det krävs.

Vi är glada att kunna hälsa nya ägare välkomna till företaget, vilket gör att vi med stärkt kapitalbas kan ta oss an ännu fler kunder.

Vi är ödmjuka inför det förtroende vi fått från alla våra kunder och ser med tillförsikt fram emot resten av 2017.

-Emil Sunvisson, VD

Finansiell översikt

Resultaträkning

TSEK, ej reviderat Q2 2017 Q2 2016 YTD 2017 YTD 2016
Omsättning 15 383 4 262 27 575 6 591
Rörelsekostnader -7 950 -3 671 -14 311 -5 523
Av- och nedskrivningar 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 7 434 591 13 264 1 068
Finansiella kostnader -2 457 -558 -4 807 -698
Resultat före skatt (EBT) 4 976 33 8 456 371
Skatt -1 045 -7 -1776 -77
Nettoresultat 3 931 26  6 680 294

Balansräkning

Tillgångar (tkr) Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016
Kundfordringar 119 616 100 412 76 488 53 486
Kassa 7 597 7 200 15 360 4 150
Övrigt 33 478 11 006 352 76
Summa 160 691 118 618 92 581 57 712
Skulder och eget kapital (tkr)
Eget kapital 80 578 24 707 14 499 13 520
Långfristiga skulder 75 174 91 690 51 317 27 674
Kortfristiga skulder 4 940 2 221 26 765 16 518
Summa 160 691 118 618 92 581 57 712

Tidigare rapporter

Kvartalsrapport, Q1 2017