Kvartalsrapport, Q1 2017

Qred AB (publ)

Nyckeltal Q1 2017

22
Soliditet %
22
Nettomarginal %
42
Rörelsemarginal %
422
Tillväxt %

Stark omsättningstillväxt med god lönsamhet

  • Omsättning
  • EBIT
  • Nettoresultat

Utlånat belopp ackumulerat (MSEK)

  • Utlånat belopp

VD kommenterar 1a kvartalet 2017

Ibland är jobbet extra roligt. I mitt arbete har jag förmånen att få prata med väldigt många företagare i vårt avlånga land. De arbetar i olika branscher, har olika bakgrund, har olika mål, men har en sak gemensamt. De har behov av en kortsiktig finansiering i sin verksamhet. Då är det bra att Qred finns.

Året har inletts på ett mycket positivt sätt. Vi har på ett bra sätt lyckats få fram vårt budskap till småföretagare att det nu finns ett enklare och smidigare alternativ till banklån för de företag som bara behöver en kortsiktig finansiering.

Genom att vår utlåning hela tiden växer har Qred beslutat att ge ut preferensaktier. Dessa aktier har en fast utdelning på 7% per år, som utbetalas månadsvis. Jämfört med vanligt banksparande så är avkastningen väldigt hög, och dessutom helt skattefri för aktiebolag. Att man dessutom när som helst kan ta ut det investerade beloppet är grädde på moset.

Glädjande är att den Finska verksamheten fortsätter att gå bra, och nu svarar för ca 2/5 av den totala lånestocken. Den totala balansen var vid utgången av kvartalet drygt 111 mkr.

Lönsamheten har varit fortsatt god, vilket framförallt beror på att kreditförlusterna hålls nere och kostnaderna är under kontroll. Genom en ständigt förbättrad urvalsprocess och genom att ge rätt erbjudande till rätt kunder ska vi fortsätta att växa med lönsamhet.

Sverige och Europa går just nu på högvarv, med en ekonomi som drivs av låga räntor. Vi följer noga utvecklingen, och genom att vi har relativt korta löptider har vi goda förutsättningar att ställa om vår kreditpolicy om det krävs.

Vi är ödmjuka inför det förtroende vi fått från alla våra kunder och ser med tillförsikt fram emot resten av 2017.

-Emil Sunvisson, VD

Finansiell översikt

Resultaträkning

TSEK, ej revideratQ1 2017Q1 2016Helår 2016Helår 2015
Omsättning12 1532 33022 2791 893
Rörelsekostnader-7 029-1 852-16 233-2 900
Av- och nedskrivningar0000
Rörelseresultat (EBIT)5 1244786 046-1 008
Finansiella kostnader-1 710-140-2 658-79
Resultat före skatt (EBT)3 4143383 388-1 087
Skatt-751-74-6210
Nettoresultat2 6652642 766-1 086

Balansräkning

Tillgångar (tkr)Q1 2017Q1 2016Helår 2016Helår 2015
Kundfordringar104 08721 92676 48812 098
Kassa6 4404 45915 360914
Övrigt44520335231
Summa111 42226 58892 58113 043
Skulder och eget kapital (tkr)
Eget kapital24 69511 79714 4999 013
Långfristiga skulder51 55014 27351 3173 777
Kortfristiga skulder33 43829525 575253
Övrigt1 7382231 1900
Summa111 42226 58892 58113 043