Ordlista

Vi förklarar och reder ut begreppen inom lån, ekonomi och finans.

 • Aktiekapital
 • Bank
 • Betalningsanmärkning
 • Betalningsföreläggande
 • Borgenär
 • Checkkredit
 • Crowdfunding
 • Factoring
 • Fordran
 • Gäldenär
 • Inkasso
 • Konkurs
 • Kreditanmärkning
 • Kreditrating
 • Kreditrisk
 • Kreditupplysning
 • Kronofogden
 • Likviditet
 • Peer-to-peer
 • Personlig borgen och borgensman
 • Ränta företagslån
 • Räntetäckningsgrad
 • Skuldsaldo
 • Soliditet
 • Utmätning