Kvartalsrapport, Q2 2017

Qred AB (publ)

Nyckeltal Q2 2017

50
Soliditet %
27
Nettomarginal %
48
Rörelsemarginal %
360
Tillväxt %

Stark omsättningstillväxt med god lönsamhet

  • Omsättning
  • EBIT
  • Nettoresultat

Utlånat belopp ackumulerat (MSEK)

  • Utlånat belopp

VD kommenterar 2a kvartalet 2017

Ibland är jobbet extra roligt. I mitt arbete har jag förmånen att få prata med väldigt många företagare i vårt avlånga land. De arbetar i olika branscher, har olika bakgrund, har olika mål, men har en sak gemensamt. De har behov av en kortsiktig finansiering i sin verksamhet. Då är det bra att Qred finns.

Året har fortsatt på ett positivt sätt. Vi har på ett bra sätt lyckats få fram vårt budskap till småföretagare att det nu finns ett enklare och smidigare alternativ till banklån för de företag som bara behöver en kortsiktig finansiering.

Genom att vår utlåning hela tiden växer har Qred beslutat att ge ut preferensaktier. Dessa aktier har en fast utdelning på 7% per år, som utbetalas månadsvis. Jämfört med vanligt banksparande så är avkastningen väldigt hög, och dessutom helt skattefri för aktiebolag. Att man dessutom när som helst kan ta ut det investerade beloppet är grädde på moset.

Glädjande är att den finska verksamheten fortsätter att gå bra.

Lönsamheten har varit fortsatt god, vilket framförallt beror på att kreditförlusterna hålls nere och kostnaderna är under kontroll. Genom en ständigt förbättrad urvalsprocess och genom att ge rätt erbjudande till rätt kunder ska vi fortsätta att växa med lönsamhet.

Sverige och Europa går just nu på högvarv, med en ekonomi som drivs av låga räntor. Vi följer noga utvecklingen, och genom att vi har relativt korta löptider har vi goda förutsättningar att ställa om vår kreditpolicy om det krävs.

Vi är glada att kunna hälsa nya ägare välkomna till företaget, vilket gör att vi med stärkt kapitalbas kan ta oss an ännu fler kunder.

Vi är ödmjuka inför det förtroende vi fått från alla våra kunder och ser med tillförsikt fram emot resten av 2017.

-Emil Sunvisson, VD

Finansiell översikt

Resultaträkning

TSEK, ej revideratQ2 2017Q2 2016YTD 2017YTD 2016
Omsättning15 3234 26227 4766 591
Rörelsekostnader-7 946-3 671-14 306-5 523
Av- och nedskrivningar0000
Rörelseresultat (EBIT)7 37759113 1701 068
Finansiella kostnader-2 096-558-4 446-698
Resultat före skatt (EBT)5 281338 724371
Skatt-1 109-7-1832-77
Nettoresultat4 17226 6 892294

Balansräkning

Tillgångar (tkr)Q2 2017Q1 2017Q4 2016Q3 2016
Kundfordringar121 176101 42376 48853 486
Kassa6 3376 19215 3604 150
Övrigt33 40010 89035276
Summa160 913118 50592 58157 712
Skulder och eget kapital (tkr)
Eget kapital80 77724 66814 49913 520
Långfristiga skulder75 12791 61451 31727 674
Kortfristiga skulder5 0092 21326 76516 518
Summa160 913118 50592 58157 712

Tidigare rapporter

Kvartalsrapport, Q1 2017