Qreds integritetspolicy

Vi på Qred värnar om din personliga integritet. Syftet med denna dataskyddspolicy är att beskriva hur Qred behandlar dina personuppgifter, och anledningen till varför vi gör det.

Dataskydd och integritetspolicy

Syftet med denna policy är att beskriva hur Qred behandlar dina personuppgifter, och anledningen till varför vi gör det. Den beskriver även dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor gällande dataskydd och personuppgifter på privacy@qred.com.

För att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster och bästa möjliga service behöver vi kunna behandla dina personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i denna dataskyddspolicy. Genom att besöka vår hemsida godkänner du behandlingen som beskrivs i denna policy.

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi?

Information du förser oss med. Detta inkluderar personuppgifter du förser oss med som en del av kreditansökan. Det innefattar personuppgifter såsom namn, adress, email, telefonnummer och personnummer. Det innefattar även information om din affärsverksamhet, såsom affärsplaner, bankkonto information and betalningshistorik.

Information vi samlar in om dig. För att kunna erbjuda företagslån behöver vi samla in information om dig och din affärsverksamhet. Vi samlar in informationen för att kunna erbjuda dig bästa möjliga krediterbjudande. Vi måste även samla in information för att kunna uppfylla ”know your customer” kraven som ett finansiellt institut måste förhålla sig till under penningtvättslagen. Vi inhämtar sådan information från bl.a. kreditupplysningsbolag samt från andra publika källor. Informationen vi samlar in omfattar följande kategorier:

  • Person- och kontaktuppgifter.
  • Finansiell information.
  • Historisk information.
  • Information om hur du använder våra tjänster och kommunicerar med oss.
  • Enhetsinformation (exempelvis IP-adress, operativsystem, plattform och webbläsarinställningar).
  • Geografisk information.

Vad gör vi med informationen vi behandlar?

Erbjuder och förbättrar våra tjänster. Vi behandlar dina personuppgifter så vi kan erbjuda vår service och företagslån till små- och medelstora företag. Som ett led i processen behandlar vi även dina personuppgifter för att förbättra vår service till våra kunder. Vi behandlar personuppgifter för följande syfte och laglig grund:

SYFTE MED BEHANDLINGEN LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN
För att bekräfta identitet i distansförhållanden samt att verifiera dina kontaktuppgifter. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig samt uppfylla rättslig förpliktelse.
För att administrera låneansökan, exempelvis genom att utföra en kreditbedömning och uppfylla Know Your Customer kraven. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig samt uppfylla rättslig förpliktelse.
För att administrera lånet. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig samt uppfylla rättslig förpliktelse.
För att förebygga bedrägeri och hantera risker. Uppfylla rättslig förpliktelse och andra berättigade intressen.
För att följa tillämplig lagstiftning, såsom penningtvättslagen och bokföringslagen. Uppfylla rättslig förpliktelse.
För att förbättra våra tjänster, exempelvis genom att förbättra kreditrisk modeller och minimera bedrägeririsker. Andra berättigade intressen.
För interna ändamål, såsom dataanalys, testning och statistik. Andra berättigade intressen.

Med berättigade intressen avses att behandlingen är nödvändig för att uppfylla en hög nivå på kundservice.

Marknadsföring och kommunikation. Vi kan komma att använda dina kontaktuppgifter för att kommunicera med dig. Vi kan göra detta genom exempelvis kundundersökningar eller skicka ut erbjudanden baserat på vår tidigare relation med dig. Om du inte vill motta sådan kommunikation kan du närsomhelst kontakta oss på privacy@qred.com.

Vilka kan vi dela dina uppgifter med?

Tredje part. Vi kan dela din information med utvalda tredje parter. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras och delas säkert med sådana utvalda tredje parter. Qred kan också komma att dela dina uppgifter till tredje part ifall Qred säljer eller köper en del av sin verksamhet eller sina tillgångar.

Kreditupplysningsföretag. Dina personuppgifter delas med kreditupplysningstjänster och andra liknande leverantörer i syfte att göra en fullgod kreditbedömning när du ansöker om ett företagslån hos oss.

Myndigheter. Vi har en rättslig förpliktelse att förebygga penningtvätt och förhindra finansiering av terrorism samt att följa gällande lagstiftning. Qred kan komma att dela dina personuppgifter med myndigheter (såsom polisen eller skatteverket) när det anses nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Var behandlar vi personuppgifter?

Vi strävar efter att behandla alla personuppgifter inom EU/EES. I vissa fall kan informationen dock komma att överföras till, och behandlas i, länder utanför EU/EES av en annan leverantör. Qred vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla vårt avtal med dig, samt så länge vi är skyldiga att behålla uppgifterna enligt lag. Vi behåller uppgifterna endast så länge det är nödvändigt för det uttalade syftet med behandlingen.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering.

Rätt att få tillgång till personuppgifter. Du kan begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Informationen är kostnadsfri.

Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt till radering (”rätten att bli glömd”). Du har rätt att begära att dina uppgifter raderas, förutsatt att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de behandlas för. Qred har dock alltid en rättslig förpliktelse att följa som hindrar oss från att radera dina uppgifter för stunden. I så fall behandlas inte uppgifterna för något annat syfte än för att fullgöra den rättsliga förpliktelsen.

Datainspektionen är tillsynsmyndighet.

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Den som anser att ett förtag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Vår cookie policy.

Vi använder cookies och liknande teknik när du använder vår hemsida för att förbättra kundupplevelsen. Vi använder även cookies för att inhämta statistisk information om hur vår hemsida används och hur den fungerar, så vi kan arbeta med att förbättra den. För mer information om hur vi använder cookies, vänligen se vår cookie policy.

Ändring av vår integritetspolicy. Qred kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy från tid till annan. Ändringar meddelas via uppdateringar på vår hemsida.

Kontakta oss.

Moderbolaget Qred AB (publ) är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 559031-0685. Huvudkontoret ligger på Tulegatan 15, 113 53 Stockholm. Ifall du har frågor om denna integritetspolicy eller hur vi använder dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på privacy@qred.com.

Ansök
nu