Företagslån utan personlig borgen

Personlig borgensförbindelse är något vi kräver när man ska ta ett företagslån.

Vad är personlig borgen?

Personlig borgen innebär att en eller flera firmatecknare, extern VD eller ägare till bolaget personligen borgar för hela fakturabeloppet. Ju fler borgenärer desto bättre. I korthet används borgen av finansbolag som alternativ till andra säkerheter.

Hur funkar personlig borgen för enskild firma och handelsbolag?

Den som driver enskild firma och handelsbolag har automatiskt personlig borgen för alla skulder, eftersom det inte är någon skillnad mellan personen och företaget.

Varför behövs personlig borgen?

Den som lånar ut pengar vill vara säker på att den som lånat pengarna verkligen betalar tillbaka lånet. Om bolaget inte kan lämna några särskilda garantier krävs nästan alltid personlig borgen. Det finns olika typer av garantier.

Skötselborgen är som en personlig borgen, men begränsad till ett visst belopp. Skötselborgen tecknas oftast av företag som har antingen lägre kreditrating eller som är nystartade bolag. Skötselborgen innebär att företagaren upp till ett visste belopp borgar för att lånet återbetalas. Skötselborgen tas ibland bort efter att samarbetet mellan företagare och långivare visat sig fungera felfritt. Skötselborgen tecknas generellt sett oftast vid större banklån och factoringsamarbeten utan regress, det vill säga när finansbolaget tar över risken.

Företagsinteckning, eller numera företagshypotek, är en slags förtursrätt för långivare. Det betyder att en del av företagets tillgångar, som t.ex. fastigheter, kundfordringar, maskiner, lager m.m. intecknas till förmån till en långivare. Om ditt företag har stora tillgångar är det ett sätt att pantsätta dem som säkerhet för lånet.

Kräver Qred personlig borgen?

På Qred företagslån ställer vi inga krav på säkerheter när vi beviljar våra lån. Våra lån är s.k. blancolån till företag utan krav på säkerhet. Däremot kräver vi alltid personlig borgen. För oss är företagaren minst lika viktig som företaget. En duktig företagare är vår bästa garanti för att lånet återbetalas.

Företagslån utan personlig borgen