Småföretag och skatter 2016 – bra att veta

Döden och skatter – de enda två saker som är helt säkra i det här livet.

Det sker en del förändringar med skatterna nu i 2016 som är viktiga att ha koll på och som kan påverka ditt företags ekonomi.  Här följer några ändringar, viktiga siffror och en lista med smarta avdrag i deklarationen som ditt företag kan ha nytta av.

Viktiga förändringar 2016

Rot och Rut
– Rotavdraget sänks till max 30 procent av arbetskostnaden
– Rutavdrag medges fortfarande med 50 % av arbetskostnaden
– Det maximala avdraget för rutarbete halveras till 25 000 kr för personer som inte har fyllt 65 år (50 000 kr om man har fyllt 65 år vid årets ingång.)
– Rutavdrag för städning begränsas till att endast innefatta enklare städning samt flyttstädning
– Rutavdrag för matlagning slopas
Arbetsgivaravgift för unga
– Nedsättningen för unga försvinner från 1 juni 2016
– Detta betyder en höjning från 25,48 till 31,42 procent för aktiebolag och från 23,72 till 28,97 procent för enskild firma
Jobbskatteavdraget
– Jobbskatteavdraget försämras 2016 för inkomster över 50 000 kronor i månaden.
– Brytpunkten för 20-procentig statlig skatt kommer dock inte att räknas upp under 2016

Viktiga siffror 2016
 • Bolagsskatt: 22 %
 • Gräns, taxerad inkomst, 20% statlig skatt: 443 200 kr; 25% statlig skatt: 638 800 kr
 • Basbelopp: Prisbasbelopp: 44 300 kr, Förhöjt prisbasbelopp: 45 200 kr, Inkomstbasbelopp: 59 300 kr
 • Arbetsgivaravgift: Normala: 31,42%; Födda 1991 eller senare: 25,46% (rabatt tas bort från 6/1/2016); för de minst 66 år: 10,21%
 • Egenavgifter: Normala: 28,97%, för de från 66 år: 10,21%
 • Julgåvor skattefria till anställda: 450 kr
 • Särskild löneskatt: 24,26%
 • Utdelningar: Schablon: 159 775 kr; Uppräkning kapitaldel: 9,65%; Uppräkning för att spara: 3,65%; Tak för vinst som beskattas som tjänst: 5 930 000 kr; Tak för utdelning som beskattas som tjänst: 5 337 000 kr
Smarta avdrag (prata med revisor om du är osäker)
 • Representation: Du måste kunna visa direkt samband med representationen och ditt företag. För lunch och middag kan du dra av 90 kr/ person, övriga måltider 60 kr/person ex moms.
 • Ökade levnadsomkostnader: Hotellkostnader kan dras av med den verkliga kostnaden. För resor i Sverige kan man göra avdrag för 220 kr/dag och 110 kr/halvdag. Se länken nedåt till Skatteverket för resor utomlands och traktamenten.
 • Korttidsinventarier: Inventarier med en beräknat ekonomisk livslängd på max tre år kan dras av på skatten under anskaffningsåret.
 • Bilkostnader: Privat bil som används i ditt företag, medges avdrag på 18:50 kr/mil.
 • Hemmakontor: Du får göra avdrag som enskild näringsidkare som jobbar hemifrån om du arbetar mer än 800 timmar där under ett år: Om du bor i en lägenhet kan du dra av 4000 kr, medan för villa/radhus är avdraget endast 2000 kr.
Om man vill läsa mer
Ansök
nu