Småföretag mer lönsamma

Arbetslösheten är hög och Sveriges storföretag rationaliserar

Ericsson blir av med ytterligare 2000 jobb varav 1700 sparkas bara i Sverige. Däremot går det bra för landets småföretag som gynnas av lägre energipriser och låga räntor.

Enligt Dagens Industri har lönsamheten inom vissa branscher t.ex. bygg-, fastighets-, och transportbranschen varit bra eller förbättrats, medan andra branscher som handel förväntas uppleva större intäkter under 2015. Dessutom enligt UC har antalet företagskonkurer gått ner väsentligt jämfört med samma period 2014.

Samtidigt sker det förändringar inom företagsfinansiering. Det diskuteras redan nu på Sveriges Radio att P2P (s.k. peer-to-peer) finansiering som exempelvis Toborrow kan komma att begränsas i Sverige. Begränsningar har genomförts eller diskuteras av myndigheter i flera närliggande länder.

Goda nyheter för småföretag i Sverige är att nya aktörer på marknaden inom småföretagarlån satsar och växer.

Ansök
nu