Bokföra företagslån

Vi får många frågor om hur man bokför företagslån. Många småföretagare hanterar själva sin bokföring och undrar hur bokföring av företagslån ska göras. Det är enkelt att bokföra om du t.ex. använder ett bokföringssystem från Fortnox, Visma, Speedleger eller SPCS, och nedan kommer ett exempel.

Bokför företagslån från Qred Företagslån

De flesta av våra lån är kortfristiga (de under 12 månader) och ska bokas på ett 28-konto, t.ex. 2840. De som är över 12 månader, anses däremot inte längre vara kortfristiga. De ska bokföras på konto 2390 (Övriga långfristiga skulder). När du får in lånet på ditt företags bankkonto kan du bokföra detta enligt följande exempel:


Debet Kredit
1930 Affärskonto 120.000 kr
2840 Övriga kortfristiga skulder 120.000 kr

 

En amortering minskar skuldkontot, månadsavgiften samt eventuell dröjsmålsränta och förseningsavgifter bokas som räntekostnad, exempelvis enligt följande:


Debet Kredit
1930 Affärskonto 24.000 kr
2840 Övriga kortfristiga skulder 20.000 kr
8420 Räntekostnader för kortfristiga skulder 4.000 kr

Månadsavgiften bokas som en räntekostnad på ett 84-konto, t.ex. 8420.

Företagslånet / företagskrediten bokförs på samma sätt oavsett om du använder företagslånet till löner, lager, investeringar eller något annat.

Företagskredit från Qred Företagslån bokförs på samma sätt som kortfristiga banklån. Om du är osäker bör du kontakta en redovisningsekonom eller din revisor.

Ansök
nu