YRITYKSEN TODELLINEN EDUNSAAJA

Kuka on yrityksen todellinen edunsaaja?

Tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan henkilöitä, jotka tietyn omistusosuuden nojalla voivat vaikuttaa yrityksen päätöksentekoon.

Voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti tosiasiallisia edunsaajia yrityksessä ovat

  1. Ne luonnolliset henkilöt, joilla on suoraan omistuksessaan tai hallinnassaan yli 25% osakkeista (pääomasta, osuuksista tai äänivallasta) tai
  2. Jotka muulla tavoin suoraan tai välillisesti yhden tai useamman yrityksen kautta hallitsevat yritystä. Välillinen hallinta muodostuu, mikäli sopimuksen tekevästä yrityksestä omistaa yli 25% toinen yritys, jonka enemmistöomistajana on luonnollinen henkilö, jolla on omistuksessaan tai hallinnassaan yli 50% kyseisen yrityksen osakkeista (pääomasta, osuuksista tai äänivallasta).
Hae
lainaa