Tietoturva on meille tärkeä asia

Noudatamme samaa tietoliikenteen turvakäytäntöä kuin tavanomaiset pankitkin. Käytämme https-turvaprotokollaa ja viimeisimpiä turvallisuusohjeistuksia, joten arkaluontoinen tietojenvaihto pysyy meillä varmasti muilta salassa. Viimeisin ja modernein tekniikka yhdistettynä meidän tietotaitoomme tekee sen, että meidän kanssamme sinun ei tietoturvallisuuttasi tarvitse riskeerata.

Yksityisyydensuoja ja tietoturva

Meille yksityisyydensuoja ja tietoturva ovat ehdottaman tärkeitä asioita. Takaamme, että yrityslainaasi liittyvät tietosi ovat meillä aina turvassa eikä kukaan ulkopuolinen pääse niihin käsiksi.

Emme tingi tietoturvasta

Investoimme jatkuvasti tietoturvaan, jotta meillä olisi käytössä kaikkein kehittyneimmät tietoturvaratkaisut. Käytössämme olevat tietoturvaratkaisut ovat aivan verrannollisia pankkien vastaaviin järjestelmiin.

Ylläpidämme valvontaa 24h/24

Koska verkkopalvelumme ovat auki 24 tuntia vuorokaudessa, myös valvonta on päällä kaiken aikaa. Mahdolliset epäilyttävät toimet pyritään havaitsemaan niin aikaisin kuin mahdollista ja tarvittaessa teemme yhteistyötä viranomaisten kanssa. Voit käyttää palveluitamme huoletta ja varmana siitä, että tietoturvastasi huolehditaan.

Säilytämme tietosi tietoturvallisesti

Kaikki lainapalvelussa saamamme tieto säilötään tietoturvallisesti ja siten, etteivät muut kuin lainakäsittelijämme pääse niihin käsiksi. Voit siis olla luottavaisin mielin käyttäessäsi verkkopalveluitamme, sillä meidän välinen viestienvaihto pysyy ainoastaan meidän välisenä. Voit koska tahansa pyytää saada tietää, mitä tietoja meillä sinusta on. Toimitamme ne luonnollisesti sinulle heti.

Teemme yhteistyötä alan ammattilaisten kanssa

Olemme jatkuvasti yhteydessä tietoturva-alan ammattilaisiin, jotta pysymme kehityksessä mukana ja voimme ennaltaehkäistä mahdollisia häiriötilanteita.

Henkilötietojen käsittely

Meillä Qred Yrityslainassa henkilötietojen käsittelyn suhteen ei oteta riskejä. Tiedämme, miten tärkeää sinulle asiakkaana on tietojesi salassa pysyminen, joten teemme varmasti kaikkemme ollaksemme luottamuksesi arvoisia.

Henkilötiedoista vastuullinen

Suomen Yrityslaina Oy, yritystunnus 2769663-4, Mannerheimintie 12b, 00100 Helsinki, puhelin­ 09-424 503 99, sähköposti asiakaspalvelu@suomenyrityslaina.fi (jäljempänä ”Suomen Yrityslaina”) toimii Suomen henkilötietolain mukaisena henkilötiedoista vastuullisena tahona niiden asiakasta koskevien tietojen osalta, joita kerätään asiakkaan hakiessa lainaa ja asiakasta rekisteröidessä sekä lainan valmistelussa (mm. luottotietoselvitys) ja myöhemmin tapahtuvan yrityslainan hallinnoinnin yhteydessä.

Käsiteltävät tiedot

Tiedot, joita Suomen Yrityslaina kerää ja käsittelee, ovat esimerkiksi nimi, henkilötunnus, osoite, sähköpostiosoite, puhelin- ja matkapuhelinnumero, pankkiyhteystiedot sekä tietoja asiakkaan taloudellisesta tilanteesta. Henkilötietojen ajan tasalla pitäminen saattaa edellyttää tietojen täydentämistä julkisista ja yksityistä rekistereistä.

Käsittelyn tavoitteet  

Suomen Yrityslaina käsittelee asiakkaan yllä mainittuja henkilötietoja yrityslainasopimuksen tekemisen (sisältäen henkilön tunnistamisen ja luottokelpoisuuden arvioinnin), hallinnoinnin ja täyttämisen tarkoituksessa, rahanpesun estämisen tarkoituksessa sekä voidakseen täyttää sille laissa asetetut velvoitteet. Henkilötietoja käytetään myös markkina- ja asiakasanalyyseihin, liiketoiminnan ja toimintatapojen kehittämiseen, tilastointiin ja riskienhallintaan. Jos asiakas ei ole kieltänyt suoramarkkinointia, voidaan henkilötietoja käyttää myös markkinointitarkoituksiin

Suomen Yrityslaina saattaa verrata asiakkaan henkilötietoja sanktioiden alaisista henkilöistä laadittuihin listoihin, mitä Suomen Yrityslaina tulee tehdä tai se on oikeutettu tekemään lain tai viranomaispäätösten perusteella varmistaakseen, että asiakassuhde voidaan avata ja sen edellyttämät toimet suorittaa

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Henkilötietoja voidaan, yllä mainittuja tarkoituksia varten ja lain asettamia tai sopimusten sisältämiä salassapitoehtoja noudattaen luovuttaa konserniin kuuluville yrityksille sekä muille sellaisille yrityksille, joiden kanssa Suomen Yrityslaina Oy tekee yhteistyötä myös EU:n/ETA:n ulkopuolisille alueille ja tällaiset yritykset voivat käsitellä tietoja edellä mainituissa tarkoituksissa.

Oikeus pyytää tietoja ja oikaisua

Asiakkaalla on oikeus kerran vuodessa saada kuluitta rekisteriote häntä koskevista rekisterin sisältämistä tiedoista. Mikäli tiedot ovat virheellisiä, epätäydellisiä tai harhaanjohtavia, on asiakkaalla oikeus pyytää tällaisen tiedon oikaisemista tai poistamista. Tietojen saamista tai oikaisemista koskevat pyynnöt tulee osoittaa Suomen Yrityslainalle joko yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.

Evästeet

Eväste on hyvin normaali ja täysin vaaraton työkalu, joka mahdollistaa palveluidemme kehittämisen jatkossa yhä paremmiksi.

Eväste on pieni tekstiosa, joka ladataan asiakkaan tietokoneelle siltä internetsivulta, jolla hän vierailee. Evästeitä käytetään tavanomaisesti internetsivujen toimivuuden parantamiseen esimerkiksi siten, että sivuja voidaan mukauttaa käyttäjän toiveiden ja valinnan mukaan. Evästeitä on kahdenlaisia. Pysyvä eväste tallennetaan vierailijan tietokoneelle pidemmäksi, mutta ennalta määritellyksi ajaksi. Istuntoeväste ladataan tilapäisesti tietokoneen muistiin siksi ajaksi kun vierailija vierailee tietyillä internetsivuilla. Istuntoeväste poistuu, kun vierailija sulkee selaimensa.

Mikäli asiakas sallii evästeiden tallentamisen tietokoneelleen, voidaan tällainen asetus tehdä selaimen turvallisuusasetuksista. Siinä tapauksessa evästeitä ei tallenneta asiakkaan tietokoneelle, mutta internetsivujen käyttöominaisuudet saattavat olla rajoitetut. Mikäli teillä on kysyttävää evästeistä, pyydämme ystävällisesti ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme käyttäen alla olevia yhteystietoja.

Täytä lainahakemus hetkessä. Lupaamme nopean päätöksen.