Rekisteriseloste Qred Yrityslainan asiakkaille

Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste
Päivitetty 19.6.2017

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Yrityslaina Oy / Qred Yrityslaina
Y-tunnus: 2769663-4
Osoite: Korkeavuorenk. 30, 00130 Helsinki
Puhelin: 09 – 424 503 99
Sähköposti: asiakaspalvelu@qred.com

2. Rekisteriasioita hoitava taho

Thomas Jansson
Tarkastuspyynnöt voi toimittaa postitse tai sähköpostilla osoitteeseen: thomas.jansson@qred.com

3. Rekisterin nimi

Qred Yrityslainan asiakastietorekisteri

4. Rekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn edellytyksenä on rekisteröidyn suostumus tai asiakassuhde. Rekisterin tarkoituksena on asiakassuhteiden hallinnointi ja asiakkaita tai asiakassuhteen osallisia koskevien tietojen säilyttäminen lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Rekisterin sisältämiä tietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yritysrahoitusta ja takausta koskevan luottokelpoisuusarvioiden tekemiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja suoramarkkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

a) Henkilöllä on/on ollut rekisterinpitäjään asiakassuhde tai sen perustamiseksi tehty hakemus tai asiakkuuden rekisteröinti tai muu henkilökohtainen yhteydenotto, kuten yksilöity tarjous, joka koskee esimerkiksi lainanantoa, luottoa tai muuta sopimusta tai
b) Henkilöllä on/on ollut rekisterinpitäjään asiakassuhteeseen liittyvä osallisuus, velvoite tai muu oikeus sopimukseen, palveluun tai toimeksiantoon tai
c) Henkilön tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta.

Rekisteröityjen yksilöintitiedot

1) Nimi, osoite, postinumero, postitoimipaikka
2) Puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
3) Syntymäaika, henkilötunnus
4) Sukupuoli, kieli, kansalaisuus
5) Y-tunnus, juridinen muoto, yhteishenkilö(t), edunsaaja(t)
Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste
Rahoituspalveluun liittyvät tiedot
6) Kussakin rahoitusjärjestelyssä vakuuden antajana olevan yksityishenkilön osalta rekisteröidään takausvastuisiin liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyltä itseltään rahoitukseen liittyvissä asiakirjoissa taikka yhteydenottolomakkeella annetuista tiedoista, Qred Yrityslainan itsensä tuottamista tiedoista, Väestörekisterikeskukselta, Suomen Asiakastieto Oy:ltä ja Bisnode Finland Oy:ltä.

7. Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta paitsi lainsäädännön osoittamissa luovutuksissa tai siirroissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

8. Tietojen säilyttäminen

Manuaalinen aineisto säilytetään asianmukaisesti lukituissa tiloissa enintään seitsemän vuotta viimeisestä asiakastapahtumasta. Rekisteröidyltä olevaa saatavaa koskevat tiedot säilytetään tämän jälkeenkin kunnes saatava on maksettu. Sähköinen rekisteri ja sen käyttämiseen tarkoitettu laitteisto on suojattu asianmukaisesti ja se sijaitsee suojatussa ja valvotussa laitetilassa. Sähköisten järjestelmien tietoturvaa valvotaan jatkuvasti. Ainoastaan Suomen yrityslaina Oy:n / Qred Yrityslainan työntekijöillä on oikeus käsitellä rekisteriä ja ylläpitää sen tietoja. Kullakin määritellyllä käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnuksena ja salasanansa, jonka käyttövaltuuksia valvotaan.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteriin talletetut tiedot. Pyyntö tietojen tarkistamisesta tulee tehdä kirjallisena rekisterin pitäjälle osoitteeseen asiakaspalvelu@qred.com tai postitse Qred Yrityslaina, Korkeavuorenk. 30, 00130 Helsinki.

10. Korjaamisoikeus

Pyyntö tietojen korjaamisesta tulee tehdä kirjallisena rekisterin pitäjälle osoitteeseen asiakaspalvelu@qred.com tai postitse Qred Yrityslaina, Korkeavuorenk. 30, 00130 Helsinki.

11. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Qred Yrityslainaa käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia. Kielto tulee tehdä kirjallisesti rekisterin pitäjälle osoitteeseen asiakaspalvelu@qred.com tai postitse Qred Yrityslaina, Korkeavuorenk. 30, 00130 Helsinki.

12. Muutokset

Qred Yrityslaina voi muuttaa tätä rekisteriselostettaan. Muutoksesta ilmoitetaan Qred Yrityslainan internet-sivuilla.