Privatlivspolitik

Qred værner om din integritet og dit privatliv. Formålet med vores privatlivspolitik er, at beskrive hvordan Qred indsamler og opbevarer dine personlige oplysninger, samt forklare hvorfor vi indsamler og opbevarer dine data.

Databeskyttelse og privatlivspolitik

Databeskyttelse og privatlivspolitik er din sikkerhed for at vi behandler dine oplysninger forsvarligt og med respekt. Desuden beskrives dine rettigheder, samt hvordan du kan gøre dem gældende. Du er altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål omhandlende databeskyttelse og personlige oplysninger på privacy@qred.com.

For at vi skal kunne tilbyde dig et Erhvervslån samt give dig den bedst mulige service, er vi nødt til at behandle dine personlige oplysninger som beskrevet i denne privatlivspolitik. Ved dit besøg på vores hjemmeside godkender du behandlingen, som beskrives i denne politik.

Hvilken type af information behandler vi?

Information du giver os. Disse oplysninger inkluderer den information, du giver os som en del af ansøgningsprocessen. Det kan for eksempel være personlige oplysninger som navn, adresse, e-mail, telefonnummer og fødselsdagsdato. Det kan også være information omkring din virksomhed, såsom forretningsplaner, bankkontoinformationer og betalingshistorik.

Information vi indsamler om dig. Som en del af vores kreditvurderingsproces er vi tvunget til at indhente visse informationer om dig og din virksomhed. Vi gør det for at være i stand til at give dig det bedst mulige lånetilbud. Vi gør det også, fordi vi har en juridisk forpligtelse til at opfylde kravene om “kend-din-kunde” princippet i henhold til reglerne om hvidvask og terrorfinansiering. Vi indsamler informationer fra udvalgte 3. parts kilder, såsom kreditvurderingsbureauer og fra andre offentlige tilgængelige kilder. Den information vi indsamler, kan inkludere:

  • Person- og kontaktinformation – navn, fødselsdato, CPR-nummer, adresse, telefonnummer etc.
  • Finansiel information – virksomhedens omsætning, eventuelle lån- og kreditaftaler, betalingshistorik etc.
  • Kommunikationsinformation – information om, hvordan du interagerer med Qred
  • Historisk information – din kredit- og betalingshistorik
  • Geografisk information – din geografiske placering
  • Enhedsinformation – fx din IP-adresse

Hvad bruger vi oplysningerne til?

Udbyde og forbedre vores service. Vi behandler din data for at kunne tilbyde vores service og tilbyde erhvervslån til små og mellemstore virksomheder. Som en del af den proces, indsamler vi også din data for at kunne forbedre vores service for vores kunder. Mere specifikt, behandler vi personlige oplysninger til brug for følgende formål:

FORMÅL (HVORFOR HAR VI BRUG FOR DINE PERSONLIG E OPLYSNINGER) JURIDISK GRUNDLAG FOR DATAINDSAMLING OG -BEHANDLING
For at bekræfte din identitet og verificere dine person- og kontaktoplysninger. Opfylde vores kontraktlige forpligtelser i forbindelse med låneansøgningen og overholde gældende lovgivning.
For at forhindre svindel og håndtere risiko. Overholde gældende lovgivning og forfølge andre legitime interesser.
For at kunne administrere låneansøgningen, inklusive kreditvurdering samt ”kend din kunde” kravene. For at kunne administrere lånet. Opfylde vores kontraktlige forpligtelser i forbindelse med låneansøgningen og overholde gældende lovgivning.
For at overholde gældende lovgivning såsom Hvidvasklovgivningen og Bogføringsloven. Overholde gældende lovgivning
For fortsat at kunne forbedre vores service ved for eksempel at forbedre dit kreditrisikomodeller og minimere svindel. Forfølge legitime interesser
Til interne formål såsom dataanalyse, tests og statistik Forfølge legitime interesser
Til interne formål såsom dataanalyse, tests, undersøgelser, statistiske formål. Forfølge legitime interesser

Med legitime interesser skal forstås, at behandlingen af personlige oplysninger er nødvendigt for at kunne opfylde et højt kundeserviceniveau.

Marketing og kommunikation. Vi kan også bruge dine kontaktoplysninger til at kommunikere med dig. Dette kan omfatte kundetilfredshedsundersøgelser eller e-mails med relaterede tilbud baseret på vores tidligere forhold til dig. Du kan til enhver tid protestere mod at modtage marketing materiale fra os. Det gør du ved at sende en e-mail til privacy@qred.com med din anmodning.

Hvem deler vi dine oplysninger med?

Videregivelse af data til trejdeparter. Vi kan overføre eller dele dine oplysninger med udvalgte tredjeparter. Vi foretager alle rimelige juridiske og tekniske foranstaltninger for at sikre, at dine data er beskyttet og overføres eller deles på en sikker måde med disse udvalgte tredjeparter. I enkelte tilfælde af, at Qred sælger eller køber en virksomhed eller aktiver, kan vi muligvis videregive dine personlige oplysninger til tredjepart.

Kreditoplysningsvirksomheder. Din personlige data kan blive delt med kreditoplysningsvirksomheder og andre udbydere af identitetskontrol. Formålet med denne behandling af din data er at foretage en kreditvurdering i forbindelse med ansøgningsprocessen og for at bekræfte din identitet samt opfylde lovkrav.

Myndigheder Vi har et juridisk ansvar for at forhindre hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Qred kan, når det er nødvendigt for at overholde denne juridisk forpligtelse, udlevere personoplysninger til myndighederne (f.eks. Politiet, skatteagenturer eller anden myndighed).

Hvor opbevarer vi dine personlige oplysninger?

Vi forsøger at behandle alle personoplysninger inden for EU / EØS-regionen. På et tidspunkt kan data dog overføres til og behandles i et tredjeland af en leverandør eller underleverandør. Vi foretager altid alle rimelige foranstaltninger for at beskytte dine personlige data og bevare de beskyttede data med mindst det samme beskyttelsesniveau, som tilbydes inden for EU / EØS.

Hvor længe opbevarer vi dine personlige data?

Vi opbevarer kun dine personlige oplysninger så længe som det er nødvendigt for at opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for dig og som påkrævet i loven. Vi opbevarer kun dataene så længe som nødvendigt for det specifikke formål.

Dine rettigheder til at få adgang til, berigtigelse og til at blive slettet

Retten til at få adgang til data. Du kan bede om at få udleveret information om dine personlige oplysninger, som vi behandler. Anmodning om denne information er gratis.

Retten til berigtigelse. Du har ret til at gøre indsigelse mod personlige oplysninger, der er unøjagtige. Vi korrigerer de unøjagtige oplysninger. Du har desuden ret til at få ufuldstændige personoplysninger korrigeret.

Retten til at blive glemt (“retten til at blive slettet”)

Du har ret til at anmode om at dine personlige oplysninger bliver slettet i det omfang disse oplysninger ikke længere er nødvendige for det formål, de blev indsamlet. Samtidig har Qred som finansiel institution også en juridisk forpligtelse, som forhindrer os i at slette dele af dine personlige data. I så fald vil de data, vi er forpligtet til at opbevare, ikke blive brugt til noget andet formål end at opfylde de lovmæssige krav.

Datatilsynet er tilsynsmyndighed

Datatilsynet er ansvarlig for at kontrollere, at Databeskyttelsesforordningen overholdes. Hvis du oplever, at en virksomhed ikke håndterer behandlingen af personlige oplysninger på korrekt vis, kan en klage indgives til Datatilsynet.

Vores cookie politik

Vi bruger cookies til at forbedre den samlede brugeroplevelse af vores hjemmeside og vores tjenester. Vi bruger også cookies til at udføre statistik om brugen af vores hjemmeside, og hvordan den fungerer, så vi kan overvåge og forbedre den. For mere detaljeret information om, hvordan vi bruger cookies, læs venligst vores cookiepolitik.

Ændring af vores privatlivspolitik: Qred kan foretage ændringer i privatlivspolitiken. Sådanne ændringer vil blive opdateret på vores hjemmeside.

Kontakt os

Qred, filial af Qred AB, Sverige, CVR-nummer: 38972294 Adresse: Fruebjergvej 3, 2100 København. Du er velkommen til at kontakte os med spørgsmål relateret til vores privatlivspolitik på privacy@qred.com.

Besøg også www.qred.com/dk/om-qred-erhvervslaan for mere information om os.

Ansøg
nu